VITA EVANGELISTA

🔥 INTRODUCING VITA EVANGELISTA 🔥

(🦋 Dutch below)

🦚VITA EVANGELISTA

(they/them) works with digital media, writing and performance at the intersection of queer feminisms and embodied knowledge. Born in Brazil amid the ruins of a 21-year long military dictatorship, they conceive of emotional damage as an aftermath of the authoritarian knowledge system that wounds the world. Building on the self-techno-poetic; narratives that can emerge from conscious alienation, Vita’s works are reflections on the material, embodied, and affective repercussions of epistemic violence, which urge decolonization.

🦋Vita Evangelista (hen/hun) werkt met digitale media, tekst en performance op het snijvlak van queer feminisme en embodied knowledge. Evangelista, geboren in de Braziliaanse ruïnes van een 21 jaar durende dictatuur, beschouwt mentale schade als naschokken van een autoritair kennissysteem dat de wereld heeft beschadigd. Door voort te borduren op auto-techno “poëtische” narratieven die kunnen ontstaan uit een bewuste vorm van vervreemding,reflecteert het werk van Vita op de materiële, belichaamde (embodied) en affectieve gevolgen van epistemisch geweld (geweld ingegeven door een ongelijke reikwijdte van kennis) om zo de urgentie van dekolonisatie te onderstrepen.