Mario Reijnen (1980)

Mario Reijnen is zijn hele leven al een creatief dier!

Naast zijn werkzaamheden in de informatietechnologie tekent hij altijd en maakt hij muziek en poëzie. Het liefst ’s nachts.

Hoewel hij graag sociaal actief is, is de drang om zich terug te trekken in een eigen wereld, als gevolg van overprikkeling in de buitenwereld, zeer groot. In deze eigen wereld heeft hij zichzelf diverse artistieke vaardigheden aangeleerd. Mario is een echte autodidact. Op zijn manier en in zijn tempo heeft hij veel kennis tot zich genomen via boeken en het Internet. Mario leest graag en veel.

Mario exploreert allerlei filosofieën, culturen, geschiedenis en wetenschap. Hij heeft een enorme fascinatie voor grootse technologische wetenschappelijke ontwikkelingen, als ook voor ethiek en de psychologie van de mens. Mario voelt zich nauw verwant aan outsider-art vanwege de sterke maar ook kwetsbare kanten van het menszijn.

Zijn onderzoekende geest speelt, graaft en bouwt en is continue op zoek naar de verbeelding. Wars van wat gaande is in de actuele kunstwereld tekent en kleurt en creëert Mario zijn eigen wereld en zoekt hij zo zijn eigen weg.

De onderwerpen die Mario interesseren hebben doorgaans iets te maken met het primitieve, het pure. In zijn tekeningen en poëzie duiken steeds opnieuw dieren en fantasie-gedaantes op die rechtstreeks komen uit het door hem gecreëerde Nachtdierland. Geregeld houdt hij voordrachten hierover met poëzie en muziek of doet hij tekenperformances.

Mario maakt elektronische muziek, waarbij hij geheel nieuwe technologieën introduceert en gebruik maakt van oude muzikale technieken en klankpatronen en dissonanties onderzoekt. Hij schrijft composities aan de hand van klassieke methodes met trackers en codes.

Mario is tegenwoordig zeer actief als autonoom artiest binnen alle drie de disciplines. Beeldende kunst, poëzie en muziek hebben alle drie zijn hart.

https://www.marioreijnen.nl/