Elky Rosa Gerritsen

MOE(D)(T)

Opening: 8 mei 2020

Moe

  • Slap door uitputting
  • Oververzadigd door

Moed

  • Het binnenste van de mens = gemoed
  • Onverschrokkenheid, dapperheid

Moe-ten

  • Verplicht zijn tot
  • Noodzakelijk geacht worden, onvermijdelijk zijn

In onze maatschappij denderen we maar door, barsten onze agenda’s uit hun voegen en is MOETEN mijn meest gebruikte werkwoord. Ik ben daar moe van. Hebben wij de moed om uit te breken? Om af te wijken van het gebaande pad, van hoe het hoort? Durven wij ons los te maken van het systeem? Bestaat er een leven zonder systeem? Want wanneer wij ogenschijnlijk weigeren ons te voegen in een algemeen geldend systeem, creëren wij dan niet bijna automatisch ons eigen systeem? Met eigen kleine rituelen en regels? Of is er juist sprake van een botsing tussen de kleine en grote systemen die maakt dat het niet klopt.  Elky Rosa Gerritsen doet onderzoek naar het loslaten van moeten. Het onderzoek zal resulteren in een interdisciplinair werk dat het midden houdt tussen performance en installatie. Hierbij daagt ze de bezoeker uit om zijn of haar eigen systemen te bevragen. Confronterend en uitnodigend om het anders te proberen.  Om het los te laten. Om niet te moeten.