Johan Hesselbach ( Rotterdam 1961)

Autodidact Johan Hesselbach startte in 2015 met het maken van digitale collages en gebruikt veel verschillende foto’s en een tekenprogramma op verschillende apparaten zoals de Ipad. Dit leverde vooral veel kleurrijk en intrigerend werk op. Inmiddels is Johan van die methode steeds meer aan het afstappen omdat hij tot de conclusie kwam dat iedere laag of bewerking de kwaliteit van het uiteindelijke beeld teniet doet. Letterlijk en figuurlijk.

Op zoek naar een “nieuwe” directheid gebruikt hij zichzelf vaak als model (“…. ik ben altijd voorhanden en weet precies wat ik wil….”). Het werk is nu nog maar nauwelijks bewerkt. Alleen contrast, licht, verzadiging ed. zijn aangepast. Achtergrond, kleur en in dit geval klei worden van tevoren aangebracht. Dit recente werk zal Johan laten zien bij POPOP.

Tijdens de expositie zal Johan een performance doen waarin dit proces zichtbaar wordt…

Johans fascinatie gaat uit naar de menselijke geest, de menselijke kwetsbaarheid maar ook zijn kracht, zijn duistere en kwetsbare kanten… het menselijke onvermogen… In de foto’s zijn, het mysterie en de beheersing van licht belangrijke facetten. Door de realiteit van zijn eigen lichaam, de ogenschijnlijk dramatische, maar ook sensuele uitdrukking ervan bedekt met aarde in foetale positie, geeft troost: Wij komen voort uit de aarde. Wij zijn er één mee. 

Johan:

“Ik heb het werk zwart wit afgedrukt op papier en zo puur mogelijk gepresenteerd. Dicht op de huid, om de essentie weer te geven, zowel aards als spiritueel. De kwetsbaarheid, die bij blootstelling aan de natuurlijke elementen een grote kracht en schoonheid laat zien. Ik wil de werkelijke menselijke staat zichtbaar maken. Mijn gekleurde werken op doorzichtig voile, zijn een ode aan de levenskracht, de warmte, die ons onzichtbaar doorstroomt.’

https://www.instagram.com/johanhesselbach

Mario Reijnen (1980)

Mario Reijnen is zijn hele leven al een creatief dier!

Naast zijn werkzaamheden in de informatietechnologie tekent hij altijd en maakt hij muziek en poëzie. Het liefst ’s nachts.

Hoewel hij graag sociaal actief is, is de drang om zich terug te trekken in een eigen wereld, als gevolg van overprikkeling in de buitenwereld, zeer groot. In deze eigen wereld heeft hij zichzelf diverse artistieke vaardigheden aangeleerd. Mario is een echte autodidact. Op zijn manier en in zijn tempo heeft hij veel kennis tot zich genomen via boeken en het Internet. Mario leest graag en veel.

Mario exploreert allerlei filosofieën, culturen, geschiedenis en wetenschap. Hij heeft een enorme fascinatie voor grootse technologische wetenschappelijke ontwikkelingen, als ook voor ethiek en de psychologie van de mens. Mario voelt zich nauw verwant aan outsider-art vanwege de sterke maar ook kwetsbare kanten van het menszijn.

Zijn onderzoekende geest speelt, graaft en bouwt en is continue op zoek naar de verbeelding. Wars van wat gaande is in de actuele kunstwereld tekent en kleurt en creëert Mario zijn eigen wereld en zoekt hij zo zijn eigen weg.

De onderwerpen die Mario interesseren hebben doorgaans iets te maken met het primitieve, het pure. In zijn tekeningen en poëzie duiken steeds opnieuw dieren en fantasie-gedaantes op die rechtstreeks komen uit het door hem gecreëerde Nachtdierland. Geregeld houdt hij voordrachten hierover met poëzie en muziek of doet hij tekenperformances.

Mario maakt elektronische muziek, waarbij hij geheel nieuwe technologieën introduceert en gebruik maakt van oude muzikale technieken en klankpatronen en dissonanties onderzoekt. Hij schrijft composities aan de hand van klassieke methodes met trackers en codes.

Mario is tegenwoordig zeer actief als autonoom artiest binnen alle drie de disciplines. Beeldende kunst, poëzie en muziek hebben alle drie zijn hart.

https://www.marioreijnen.nl/

ASTRIT ISMAILI

🔥INTRODUCTING ASTRIT ISMAILI🔥

(🦋 Dutch below)

🦚Astrit Ismaili is a performance artist living in Amsterdam, The Netherlands. Their practice involves ​performing, writing, composing music, singing, drawing and directing. ​ Ismaili is interested in transcending the personal into an extraordinary experience which is delivered through transforming the body by adding new qualities to it, without losing its political urgency. Creating alter-egos, body extensions, wearable music instruments and experiential spaces, they treat reality as a playground where norms are transformed or questioned. ​The artist graduated from the MA-Program at DasArts – Master of Theater in Amsterdam. Ismaili is a recipient of the Young Visual Artist Award 2011 and was a resident at ISCP in New York City. Further they won the Award for Best Director at the Skena Up International Student Festival 2011, received the Forum ZDF follow-up Grant 2013 and won the Awards for Best Video Performance and Best Styling Video at Video Fest 2014. They have showed work at KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Stedelijk Museum, Amsterdam, ISCP, New York, S.A.L.T.S. Basel, Kunstverein, Amsterdam, Juliette Jongma, Amsterdam, etc. 

For the Qtopia Queer Arts Festival, Ismaili collaborated with artist in residence Vita Evangelista. The result of their residency will be presented at POPOP on saturday October the 5th and will Vita’s work will be on display at NEUS during the rest of the festival. 

Ismaili on their residency:

“During the Qtopia residency I explored limitation in relation to mobility, as well as creativity as a coping mechanism. The main focus of the research was the evolution process of plants into flowering plants. At the Qtopia festival I will execute a music composition titled ‘The First Flower’ which is a fragment of a larger performance titled ‘Miss’ which I will develop throughout the year.”

🦋Astrit Ismaili is een performance kunstenaar en woont in Amsterdam. Hun werk bevat performance, geschreven tekst, het componeren van muziek, zingen, tekenen en regisseren. Ismaili is geïnteresseerd in het overstijgen van het persoonlijke in een buitengewone ervaring, die tot stand komt door transformaties middels toevoegingen aan het lichaam, zonder daarmee afbreuk te doen aan diens politieke gewicht. Middels alter-ego’s, lichamelijke toevoegingen, draagbare muziekinstrumenten en experiental spaces, behandelt hen de realiteit als een speeltuin waarin normen transformeren of bevraagd worden.

De kunstenaar studeerde af als Master of Theater bij DasArts in Amsterdam. Ismaili ontving in 2011 de Young Visual Artist Award en had een residency bij ISCP in New York. Ook won hen de award voor Best Director at the Skena Up International Student Festival 2011, ontving hen de Forum ZDF follow-up beurs in 2013 en won hen de award voor Best Video Performance and Best Styling Video bij Video Fest in 2014. Hen heeft onder andere geëxposeerd bij KW Institute for Contemporary Art in Berlijn, het Stedelijk Museum in Amsterdam, ISCP in New York, S.A.L.T.S. in Bazel en Kunstverein en Juliette Jongma in Amsterdam.

Voor het Qtopia Queer Arts Festival werkte Ismaili in samenwerking met artist in residence Vita Evangelista. Het resultaat van hun werkweek wordt op zaterdag 5 oktober gepresenteerd bij POPOP en Vita’s werk is gedurende de rest van het festival te bekijken in NEUS.

VITA EVANGELISTA

🔥 INTRODUCING VITA EVANGELISTA 🔥

(🦋 Dutch below)

🦚VITA EVANGELISTA

(they/them) works with digital media, writing and performance at the intersection of queer feminisms and embodied knowledge. Born in Brazil amid the ruins of a 21-year long military dictatorship, they conceive of emotional damage as an aftermath of the authoritarian knowledge system that wounds the world. Building on the self-techno-poetic; narratives that can emerge from conscious alienation, Vita’s works are reflections on the material, embodied, and affective repercussions of epistemic violence, which urge decolonization.

🦋Vita Evangelista (hen/hun) werkt met digitale media, tekst en performance op het snijvlak van queer feminisme en embodied knowledge. Evangelista, geboren in de Braziliaanse ruïnes van een 21 jaar durende dictatuur, beschouwt mentale schade als naschokken van een autoritair kennissysteem dat de wereld heeft beschadigd. Door voort te borduren op auto-techno “poëtische” narratieven die kunnen ontstaan uit een bewuste vorm van vervreemding,reflecteert het werk van Vita op de materiële, belichaamde (embodied) en affectieve gevolgen van epistemisch geweld (geweld ingegeven door een ongelijke reikwijdte van kennis) om zo de urgentie van dekolonisatie te onderstrepen.