Jack Engelbrecht / Solo Expositie / “Heroverde buurt” / Elzenstraat 2020


De buurt waarin je woont is een belangrijke entiteit in je leven. Wij als mens zijn misschien wel heel verstandelijk ingesteld, maar wij zijn ruimtelijke wezens die net als andere wezens een ruimtelijke behoefde hebben.

Hoe benaderen we buurt waarin wij wonen? Hoe verhouden wij ons tot de publieke ruimte om ons heen? Hoe gevoelsmatig is ons functioneren werkelijk?

Ons lichaam eist ruimte op. Ik voel een behoefde om de ruimte om mij heen eigen te maken. Eigenlijk is dat heel territoriaal gedrag.

Jack Engelbrecht (Centurion, 1996) is een pas afgestudeerd beeldend kunstenaar die de fine arts opleiding heeft gevolgd aan ArtEZ Hogeschool van de Kunsten, te Arnhem. Jack is erg geïnteresseerd in de vergankelijkheid van het zijn en gelooft dat empathie begint bij een bereidheid om voor een korte tijd iemand anders te worden. Voor hem ligt de sleutel voor een alomvattend begrip in de repetitie. Repetitie en replicatie is hoe Jack zich verhoudt tot de buitenwereld en hij gebruikt hiervoor een mooie metafoor: “De manier waarop een koe haar voedsel verteert van de ene maag naar de andere; zo herhaal ik dingen en abstraheer/los ik ze zodanig op tot ze een eigen vorm aannemen voor mij.”

https://www.jackengelbrecht.com/Johan Hesselbach / Expositie / “AARDIG DONKER HELDER  ZWART” / Elzenstraat 2019


Autodidact Johan Hesselbach startte in 2015 met het maken van digitale collages en gebruikt veel verschillende foto’s en een tekenprogramma op verschillende apparaten zoals de Ipad. Dit leverde vooral veel kleurrijk en intrigerend werk op. Inmiddels is Johan van die methode steeds meer aan het afstappen omdat hij tot de conclusie kwam dat iedere laag of bewerking de kwaliteit van het uiteindelijke beeld teniet doet. Letterlijk en figuurlijk.

Op zoek naar een “nieuwe” directheid gebruikt hij zichzelf vaak als model (“…. ik ben altijd voorhanden en weet precies wat ik wil….”). Het werk is nu nog maar nauwelijks bewerkt. Alleen contrast, licht, verzadiging ed. zijn aangepast. Achtergrond, kleur en in dit geval klei worden van tevoren aangebracht. Dit recente werk zal Johan laten zien bij POPOP.

Tijdens de expositie zal Johan een performance doen waarin dit proces zichtbaar wordt…

Johans fascinatie gaat uit naar de menselijke geest, de menselijke kwetsbaarheid maar ook zijn kracht, zijn duistere en kwetsbare kanten… het menselijke onvermogen… In de foto’s zijn, het mysterie en de beheersing van licht belangrijke facetten. Door de realiteit van zijn eigen lichaam, de ogenschijnlijk dramatische, maar ook sensuele uitdrukking ervan bedekt met aarde in foetale positie, geeft troost: Wij komen voort uit de aarde. Wij zijn er één mee. 

Johan: “Ik heb het werk zwart wit afgedrukt op papier en zo puur mogelijk gepresenteerd. Dicht op de huid, om de essentie weer te geven, zowel aards als spiritueel. De kwetsbaarheid, die bij blootstelling aan de natuurlijke elementen een grote kracht en schoonheid laat zien. Ik wil de werkelijke menselijke staat zichtbaar maken. Mijn gekleurde werken op doorzichtig voile, zijn een ode aan de levenskracht, de warmte, die ons onzichtbaar doorstroomt.’

https://www.instagram.com/johanhesselbach

Danielle Brans & Petra de Vries / Duotentoonstelling-Residentie/ Elzenstraat 2019

Tijdens de heetste dagen van dit jaar waren, Daniëlle Brans en Petra de Vries, te gast bij POPOP om te experimenteren, ideeën uit te wisselen en nieuw werk te maken. De resultaten hiervan zijn te zien in het weekend van 30 november en 1 december! Een twee-daagse expositie dus met videowerk, fotografie en live performances. 

Daniëlle Brans: https://daniellebrans.nl

Petra de Vries: https://petradevries.nl


Groepstentoonstelling / “Material Sidekick” / Samenwerking met kunstinitiatief B53 Arnhem / Elzenstraat 2019

Kunstinitiatief B53 uit Arnhem organiseert in de ruimte voor kunst POPOP aan de Elzenstraat 4b in Nijmegen de expositie “MATERIAL SIDEKICK” waarin werken te zien zullen zijn van Irene Companjen, Janske Hombergen, Marga Knaven, Anke Land, Marianna Morello, Gabi Rets, Miranda Rikken en Bernadien Wels.
Curator: Nico Schulte

De opening met een performance van Hanni Stolker en met muziek van Reyer Groenendijk vindt plaats op vrijdagavond 1 november 2019 om 20.00 uur

Acht beeldende kunstenaars hebben gemeen dat zij het “materiaal” (textiel, rubber, papier, keramiek, etc.) als een belangrijk element of uitgangspunt voor hun beeldende handelen beschouwen. Zij onderscheiden zich echter sterk van elkaar door de zeer persoonlijke wijze waarop zij dit “materiaal” vervolgens tot verbeelding brengen. De contrasten tussen de ingebrachte werken wat betreft vorm, techniek en stijl zullen groot zijn. De tentoonstelling MATERIAL SIDEKICK belooft daarmee visueel een zeer interessante tentoonstelling te gaan worden.

Lees verder “Groepstentoonstelling / “Material Sidekick” / Samenwerking met kunstinitiatief B53 Arnhem / Elzenstraat 2019″

Kees Raemaekers / solotentoonstelling / “Die unvollkommene Haut” / Elzenstraat 2019


Waar Kees zich eerst beperkte tot vooral plat werk, zijn de afgelopen tijd de figuren langzaam uit zijn schilderijen gekropen. In zijn transparante schilderijen was Kees vooral op zoek naar eenvoud in voorstelling en inhoud. Voor het ruimtelijke werk, waar deze kunstenaar nu voor het eerst bescheiden bij POPOP mee naar buiten treedt, geldt een hele andere orde: zijn beelden hebben nu lijven van plasticine, benen in het gips en latex hoofden met geconcentreerde blikken. De figuren hebben contact met elkaar, maar ze zeggen niets, of toch wel…..

Lees verder “Kees Raemaekers / solotentoonstelling / “Die unvollkommene Haut” / Elzenstraat 2019″

Qtopia Queer Arts Festival met Vita Evangelista en Astrit Ismaili / Expositie- kickoff event / Elzenstraat 2019

🦚 On the 4th of October Qtopia Queer Art Festival will kick off with an opening-event at @popopart_nijmegen . The artists in residence (AIR) of this year edition will show their work as it came to being during their residency at Qtopia. Working in a shared space or recently formed pairs, the artists were challenged to work with other forms of expression and presentation. 🦚 During the opening, the residency couples will present the result of their week and elaborate on their overall practice and the work they created especially for Qtopia. Qtopia is happy to welcome Geo Wyeth and Johanna and Vanita Monk, who have been working collectively on an auditory work at the exhibition venue RUIS and @vitaevangelista and @astritismaili ; artists in residence at Popop 🦚Afterwards, there will be drinks and music.
🔥 INTRODUCTING ASTRIT ISMAILI🔥
🔥 INTRODUCING VITA EVANGELISTA🔥
Lees verder “Qtopia Queer Arts Festival met Vita Evangelista en Astrit Ismaili / Expositie- kickoff event / Elzenstraat 2019”

ASTRIT ISMAILI

🔥INTRODUCTING ASTRIT ISMAILI🔥

(🦋 Dutch below)

🦚Astrit Ismaili is a performance artist living in Amsterdam, The Netherlands. Their practice involves ​performing, writing, composing music, singing, drawing and directing. ​ Ismaili is interested in transcending the personal into an extraordinary experience which is delivered through transforming the body by adding new qualities to it, without losing its political urgency. Creating alter-egos, body extensions, wearable music instruments and experiential spaces, they treat reality as a playground where norms are transformed or questioned. ​The artist graduated from the MA-Program at DasArts – Master of Theater in Amsterdam. Ismaili is a recipient of the Young Visual Artist Award 2011 and was a resident at ISCP in New York City. Further they won the Award for Best Director at the Skena Up International Student Festival 2011, received the Forum ZDF follow-up Grant 2013 and won the Awards for Best Video Performance and Best Styling Video at Video Fest 2014. They have showed work at KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Stedelijk Museum, Amsterdam, ISCP, New York, S.A.L.T.S. Basel, Kunstverein, Amsterdam, Juliette Jongma, Amsterdam, etc. 

For the Qtopia Queer Arts Festival, Ismaili collaborated with artist in residence Vita Evangelista. The result of their residency will be presented at POPOP on saturday October the 5th and will Vita’s work will be on display at NEUS during the rest of the festival. 

Ismaili on their residency:

“During the Qtopia residency I explored limitation in relation to mobility, as well as creativity as a coping mechanism. The main focus of the research was the evolution process of plants into flowering plants. At the Qtopia festival I will execute a music composition titled ‘The First Flower’ which is a fragment of a larger performance titled ‘Miss’ which I will develop throughout the year.”

🦋Astrit Ismaili is een performance kunstenaar en woont in Amsterdam. Hun werk bevat performance, geschreven tekst, het componeren van muziek, zingen, tekenen en regisseren. Ismaili is geïnteresseerd in het overstijgen van het persoonlijke in een buitengewone ervaring, die tot stand komt door transformaties middels toevoegingen aan het lichaam, zonder daarmee afbreuk te doen aan diens politieke gewicht. Middels alter-ego’s, lichamelijke toevoegingen, draagbare muziekinstrumenten en experiental spaces, behandelt hen de realiteit als een speeltuin waarin normen transformeren of bevraagd worden.

De kunstenaar studeerde af als Master of Theater bij DasArts in Amsterdam. Ismaili ontving in 2011 de Young Visual Artist Award en had een residency bij ISCP in New York. Ook won hen de award voor Best Director at the Skena Up International Student Festival 2011, ontving hen de Forum ZDF follow-up beurs in 2013 en won hen de award voor Best Video Performance and Best Styling Video bij Video Fest in 2014. Hen heeft onder andere geëxposeerd bij KW Institute for Contemporary Art in Berlijn, het Stedelijk Museum in Amsterdam, ISCP in New York, S.A.L.T.S. in Bazel en Kunstverein en Juliette Jongma in Amsterdam.

Voor het Qtopia Queer Arts Festival werkte Ismaili in samenwerking met artist in residence Vita Evangelista. Het resultaat van hun werkweek wordt op zaterdag 5 oktober gepresenteerd bij POPOP en Vita’s werk is gedurende de rest van het festival te bekijken in NEUS.

VITA EVANGELISTA

🔥 INTRODUCING VITA EVANGELISTA 🔥

(🦋 Dutch below)

🦚VITA EVANGELISTA

(they/them) works with digital media, writing and performance at the intersection of queer feminisms and embodied knowledge. Born in Brazil amid the ruins of a 21-year long military dictatorship, they conceive of emotional damage as an aftermath of the authoritarian knowledge system that wounds the world. Building on the self-techno-poetic; narratives that can emerge from conscious alienation, Vita’s works are reflections on the material, embodied, and affective repercussions of epistemic violence, which urge decolonization.

🦋Vita Evangelista (hen/hun) werkt met digitale media, tekst en performance op het snijvlak van queer feminisme en embodied knowledge. Evangelista, geboren in de Braziliaanse ruïnes van een 21 jaar durende dictatuur, beschouwt mentale schade als naschokken van een autoritair kennissysteem dat de wereld heeft beschadigd. Door voort te borduren op auto-techno “poëtische” narratieven die kunnen ontstaan uit een bewuste vorm van vervreemding,reflecteert het werk van Vita op de materiële, belichaamde (embodied) en affectieve gevolgen van epistemisch geweld (geweld ingegeven door een ongelijke reikwijdte van kennis) om zo de urgentie van dekolonisatie te onderstrepen.

Groepstentoonstelling / “U hoeft niets te doen” / Elzenstraat 2019

U hoeft niets te doen
U hoeft niets te doen
U hoeft niets te doen
Het enige dat nog niet in enen en nullen is vastgelegd, is ons innerlijke gevoel waar geen woorden voor zijn. Onze Intuïtie, de stilte in ons die nog de vrijheid bevat niets te doen.

Opening: 12 september 2019 19:30 uur. Met om 21:00 uur live performance door Lin Gerritse, Ralf Gerritse, en Wietze de Leeuw!

Lees verder “Groepstentoonstelling / “U hoeft niets te doen” / Elzenstraat 2019″

DRAW BIG @ POPOP / The big Draw Nijmegen / Elzenstraat 2019

In het kader van The Big Draw Nijmegen kan er op zondag 8 september ook bij POPOP getekend worden. Onder leiding van Maaike Borsboom zal de gehele glazen pui, (kant Elzenstraat 4b) tot één tekening transformeren. Voorafgaand verzorgt Maaike een workshop tekenen.

De industrialisatie die rond 1830 in Engeland startte zette veel mensenlevens op zijn kop en had veel maatschappelijke gevolgen. Een quote uit die tijd:  Kinderen gaan of aan het werk, of gaan dood van de honger! In 1832 kwam in Engeland een wet die het fabrikanten verbood kinderen langer dan tien uur te laten werken. De rest van Europa zou pas veel later volgen. Vandaag de dag laten de rijke landen nog steeds kinderen in in arme landen werken om goedkope producten voor onze rijken” te genereren. Met dit gegeven gaan wij 8 september  aan de slag!