ASTRIT ISMAILI

🔥INTRODUCTING ASTRIT ISMAILI🔥

(🦋 Dutch below)

🦚Astrit Ismaili is a performance artist living in Amsterdam, The Netherlands. Their practice involves ​performing, writing, composing music, singing, drawing and directing. ​ Ismaili is interested in transcending the personal into an extraordinary experience which is delivered through transforming the body by adding new qualities to it, without losing its political urgency. Creating alter-egos, body extensions, wearable music instruments and experiential spaces, they treat reality as a playground where norms are transformed or questioned. ​The artist graduated from the MA-Program at DasArts – Master of Theater in Amsterdam. Ismaili is a recipient of the Young Visual Artist Award 2011 and was a resident at ISCP in New York City. Further they won the Award for Best Director at the Skena Up International Student Festival 2011, received the Forum ZDF follow-up Grant 2013 and won the Awards for Best Video Performance and Best Styling Video at Video Fest 2014. They have showed work at KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Stedelijk Museum, Amsterdam, ISCP, New York, S.A.L.T.S. Basel, Kunstverein, Amsterdam, Juliette Jongma, Amsterdam, etc. 

For the Qtopia Queer Arts Festival, Ismaili collaborated with artist in residence Vita Evangelista. The result of their residency will be presented at POPOP on saturday October the 5th and will Vita’s work will be on display at NEUS during the rest of the festival. 

Ismaili on their residency:

“During the Qtopia residency I explored limitation in relation to mobility, as well as creativity as a coping mechanism. The main focus of the research was the evolution process of plants into flowering plants. At the Qtopia festival I will execute a music composition titled ‘The First Flower’ which is a fragment of a larger performance titled ‘Miss’ which I will develop throughout the year.”

🦋Astrit Ismaili is een performance kunstenaar en woont in Amsterdam. Hun werk bevat performance, geschreven tekst, het componeren van muziek, zingen, tekenen en regisseren. Ismaili is geïnteresseerd in het overstijgen van het persoonlijke in een buitengewone ervaring, die tot stand komt door transformaties middels toevoegingen aan het lichaam, zonder daarmee afbreuk te doen aan diens politieke gewicht. Middels alter-ego’s, lichamelijke toevoegingen, draagbare muziekinstrumenten en experiental spaces, behandelt hen de realiteit als een speeltuin waarin normen transformeren of bevraagd worden.

De kunstenaar studeerde af als Master of Theater bij DasArts in Amsterdam. Ismaili ontving in 2011 de Young Visual Artist Award en had een residency bij ISCP in New York. Ook won hen de award voor Best Director at the Skena Up International Student Festival 2011, ontving hen de Forum ZDF follow-up beurs in 2013 en won hen de award voor Best Video Performance and Best Styling Video bij Video Fest in 2014. Hen heeft onder andere geëxposeerd bij KW Institute for Contemporary Art in Berlijn, het Stedelijk Museum in Amsterdam, ISCP in New York, S.A.L.T.S. in Bazel en Kunstverein en Juliette Jongma in Amsterdam.

Voor het Qtopia Queer Arts Festival werkte Ismaili in samenwerking met artist in residence Vita Evangelista. Het resultaat van hun werkweek wordt op zaterdag 5 oktober gepresenteerd bij POPOP en Vita’s werk is gedurende de rest van het festival te bekijken in NEUS.

VITA EVANGELISTA

🔥 INTRODUCING VITA EVANGELISTA 🔥

(🦋 Dutch below)

🦚VITA EVANGELISTA

(they/them) works with digital media, writing and performance at the intersection of queer feminisms and embodied knowledge. Born in Brazil amid the ruins of a 21-year long military dictatorship, they conceive of emotional damage as an aftermath of the authoritarian knowledge system that wounds the world. Building on the self-techno-poetic; narratives that can emerge from conscious alienation, Vita’s works are reflections on the material, embodied, and affective repercussions of epistemic violence, which urge decolonization.

🦋Vita Evangelista (hen/hun) werkt met digitale media, tekst en performance op het snijvlak van queer feminisme en embodied knowledge. Evangelista, geboren in de Braziliaanse ruïnes van een 21 jaar durende dictatuur, beschouwt mentale schade als naschokken van een autoritair kennissysteem dat de wereld heeft beschadigd. Door voort te borduren op auto-techno “poëtische” narratieven die kunnen ontstaan uit een bewuste vorm van vervreemding,reflecteert het werk van Vita op de materiële, belichaamde (embodied) en affectieve gevolgen van epistemisch geweld (geweld ingegeven door een ongelijke reikwijdte van kennis) om zo de urgentie van dekolonisatie te onderstrepen.

Material sidekick

Opening 1 november 2019 20:00uur

Daarna zaterdag en zondag 2, 3, 9, 10, 16 en 17 november 12:00 – 17:00uur

B53 organiseert samen met POPOP een groepstentoonstelling van 7 beeldende kunstenaars. Voor hun geldt dat zij het materiaal (textiel, rubber, papier etc.) als een belangrijk element voor hun beeldende handelen beschouwen.

Kunstenaars:

  • Irene Companjen
  • Janske Hombergen
  • Marga Knaven
  • Anke Land
  • Gabi Rets
  • Miranda Rikken
  • Bernadien Wels

Meer informatie volgt

U hoeft niets te doen

Opening: 12 september 2019 19:30 uur. Met om 21:00 uur live performance door Lin Gerritse, Ralf Gerritse, en Wietze de Leeuw!

Vervolgens: 14, 15, 21 en 22 september 13:00-17:00 uur


U hoeft niets te doen

U hoeft niets te doen

U hoeft niets te doen

Het enige dat nog niet in enen en nullen is vastgelegd, is ons innerlijke gevoel waar geen woorden voor zijn. Onze Intuïtie, de stilte in ons die nog de vrijheid bevat niets te doen.

“U hoeft niets te doen” verder lezen

DRAW BIG @ POPOP

Datum: 8 september 2019 14:00-17:00 uur

In het kader van The Big Draw Nijmegen kan er op zondag 8 september ook bij POPOP getekend worden. Onder leiding van Maaike Borsboom zal de gehele glazen pui, (kant Elzenstraat 4b) tot één tekening transformeren. Voorafgaand verzorgt Maaike een workshop tekenen.

“DRAW BIG @ POPOP” verder lezen

Artists in Residence (I)

Datum: 1 juli – 11 augustus 2019

Tjonge jonge, POPOP heeft sinds 1 februari 2019 reeds 10 events/exposities gegenereerd. Tijd voor een kleine pauze voor Els Jacobs en Joos van der Zanden. Even tot bezinning komen, plannen maken en voorbereiden voor het najaar. Wij komen 8 september terug met DRAW BIG.

Wie denkt dat wij in de tussentijd deze mooie grote ruimte voor onszelf houden zit er naast. In juli en augustus maken wij plaats voor kunstenaars die graag eens groot willen werken. Het kan tot de mogelijkheden behoren dat we ergens in tijd ook van deze uitkomsten een tentoonstelling gaan laten zien.

Kunstenaars:

Academie voor Kunst & Ambacht

Opening: 21 juni 19:30 uur.

Vervolgens: 22, 23 juni 13:00-17:00 uur.

De Academie voor Kunst & Ambacht is 10 jaar geleden in ‘s-Hertogenbosch opgericht om kunstenaars meer bewust te maken van het materiaal en de technieken waarmee ze schilderen. Op basis van vaak oude recepten en voorschriften (van de Romeinse periode tot en met heden) leren schilders daar met duurzame middelen en natuurlijke materialen schilderijen opbouwen.

“Academie voor Kunst & Ambacht” verder lezen