Jack Engelbrecht / Solo Expositie / “Heroverde buurt” / Elzenstraat 2020


De buurt waarin je woont is een belangrijke entiteit in je leven. Wij als mens zijn misschien wel heel verstandelijk ingesteld, maar wij zijn ruimtelijke wezens die net als andere wezens een ruimtelijke behoefde hebben.

Hoe benaderen we buurt waarin wij wonen? Hoe verhouden wij ons tot de publieke ruimte om ons heen? Hoe gevoelsmatig is ons functioneren werkelijk?

Ons lichaam eist ruimte op. Ik voel een behoefde om de ruimte om mij heen eigen te maken. Eigenlijk is dat heel territoriaal gedrag.

Jack Engelbrecht (Centurion, 1996) is een pas afgestudeerd beeldend kunstenaar die de fine arts opleiding heeft gevolgd aan ArtEZ Hogeschool van de Kunsten, te Arnhem. Jack is erg geïnteresseerd in de vergankelijkheid van het zijn en gelooft dat empathie begint bij een bereidheid om voor een korte tijd iemand anders te worden. Voor hem ligt de sleutel voor een alomvattend begrip in de repetitie. Repetitie en replicatie is hoe Jack zich verhoudt tot de buitenwereld en hij gebruikt hiervoor een mooie metafoor: “De manier waarop een koe haar voedsel verteert van de ene maag naar de andere; zo herhaal ik dingen en abstraheer/los ik ze zodanig op tot ze een eigen vorm aannemen voor mij.”

https://www.jackengelbrecht.com/