Performance Hub #7 Drie-daagse performance workshop / René Donders

12, 13 en 14 mei

PROGRAMMA

In 2022 stond de Documenta in Kassel (D) in het thema van Lumbung. Het collectief Ruangrupa uit Jakarta had de opdracht om een van de grootste kunsttentoonstellingen te cureren. Zij vertaalden dit in: Een collectief nodigt wereldwijd collectieven uit of kunstenaarsgroepen met hun ecosystemen. Lumbung vond een centrale plek hierin als concept vanuit de letterlijke betekenis van rijstschuur die door de hele gemeenschap gevuld en door de hele gemeenschap beschermd wordt.

The lumbung practice enables an alternative economy of collectivity, shared resource building, and equitable distribution. lumbung is anchored in the local and based on values such as humor, generosity, independence, transparency, sufficiency, and regeneration.

Dit concept en deze werkwijze, heeft René Donders geïnspireerd om tijdens de workshopdriedaagse in mei 2023 Lumbung performatief centraal te stellen en artistiek individueel en collectief met de deelnemers te onderzoeken.

Drie rollen zullen in het proces geregeld terugkomen: De verhalenverteller, de theoreticus en de oogstende.

Dag 1 zal gaan over introductie, studie en individuele vingeroefeningen met collectieve energie.

Dag 2 zal gaan over het artistiek verdiepen van het gevonden materiaal in contexten van humor, vrijgevigheid, onafhankelijkheid, transparantie, genoeg voor iedereen en regeneratie.

Dag 3 zal gaan over het spanningsveld tussen lumbung en het historisch artistiek collectief activisme van Joseph Beuys (sociale plastik), voorbereidingen voor de presentatie van het materiaal en de presentatie zelf met borrel.

Over René Donders

René Donders is Beeldend kunstenaar en docent aan de HAN, o.a. bij Vaktherapie Beeldend, Social Work en de Minor Global Health. Oorspronkelijk schilder, is zijn specialisatie Performance art.

Vanuit werken met internationale performancekunstenaars zoals Yingmei Duan, Amanda Coogan, Boris Nieslony en Jan Marrussich in projectweken met studenten, is hij zelf actief performance gaan onderzoeken. Dat leverde uiteindelijk een uitnodiging voor een performancefestival tijdens de Biënnale van Venetië in 2015 op. Zijn performances speelden zich af in o.a. New York, Berlijn en Amsterdam. Zijn Scriptie voor de master kunsteducatie van ArtEZ had als onderzoeksonderwerp de verbinding tussen Bildung (persoonsvorming in onderwijs) en Art Performance. Daarin onderzocht hij artistiek voornamelijk diverse thema’s gekoppeld aan de vluchtelingen problematiek en deed dit ook met de mensen zelf om dit uiteindelijk relevant in het onderwijs te brengen.