Kees Raemaekers / solotentoonstelling / “Die unvollkommene Haut” / Elzenstraat 2019


Waar Kees zich eerst beperkte tot vooral plat werk, zijn de afgelopen tijd de figuren langzaam uit zijn schilderijen gekropen. In zijn transparante schilderijen was Kees vooral op zoek naar eenvoud in voorstelling en inhoud. Voor het ruimtelijke werk, waar deze kunstenaar nu voor het eerst bescheiden bij POPOP mee naar buiten treedt, geldt een hele andere orde: zijn beelden hebben nu lijven van plasticine, benen in het gips en latex hoofden met geconcentreerde blikken. De figuren hebben contact met elkaar, maar ze zeggen niets, of toch wel…..