Be A Transformer

16, 23 en 30 april 2023

In samenwerking met MAAS ruimte voor kunst vinden er 16, 23 en 30 april door Ronald de Ceuster, Valerie Ludwig, Danielle Brans en Els Jacobs op drie zondagen live performances plaats in het Transformatorhuisje aan de Hezelstraat in de Ooij, bij Nijmegen. Aanvang telkens om 15:00 uur. So be on time!

Ronald de Ceuster
houdt zich bezig met hoe ruimtes en materialen los van hun functionaliteit en anekdotische achtergrond in relatie tot elkaar als beeld ervaren kunnen worden. Door uit te gaan van de vormelijkheid van ruimtes, dingen en materialen wil hij de taal op afstand houden. Voor het transformatorhuisje maakt hij een performance die door de minimale beweging bijna als een stilstaand beeld ervaren kan worden.

Valerie Ludwig (2002, Nederland) is een interdisciplinaire kunstenaar met een sterke focus op performance kunst. Ze heeft fascinatie voor alles wat beweegt, vloeibaar is en twijfelt en gebruikt dat als basis voor haar werk. Onderwerpen zoals heimwee, verlangen, de relatie tussen het menselijk lichaam en de natuur en de belichaming van dit alles in feministische context vormen de essentie van haar werk. Voor het transformator huisje gaat ze op zoek naar het tussenspel tussen de ruimte en het lichaam en hoe deze twee bruggen vormen en breken.

Els Jacobs & Danielle Brans Vanuit het Transformatorhuis komen twee verschillende gedachten werelden samen. Brans: ‘The strength and fragility of life fascinate me. I use performance and the physicality of the human body as a vehicle to explore emotions. In particular, the restrictions that life imposes on us as a result of pain or exhaustion intrigue me.‘ ‘Jacobs werk vertrekt slechts vanuit één zin: ‘Der unendliche Raum dehnt sich aus…‘ Het valt vast allemaal samen op deze plek.